BÀI MỚI NHẤT

TẠI SAO GỌI LÀ LỄ BA VUA?

3-kings
TẠI SAO GỌI LÀ LỄ BA VUA? Hôm nay phụng vụ kính lễ Hiển linh. Tuy nhiên nhiều người vẫn quen gọi là lễ Ba vua? Danh xưng nào chính xác hơn? Nếu chỉ phân tích từ ngữ Hán Việt, thì quả thực là khó nói. “Hiển linh” là gì? Trong Từ điển tiếng Việt... Read more »